Contract CNMP: 71-073 / 14.09.2007
(Centrul National de Management de Programe)

Titlul complet al proiectului:
Cercetari avansate vizand aplicatii medicale ale tehnologiilor nucleare

Acronim:
PROPETHAD

Tip program:
Parteneriate in domeniile prioritare

Aria tematica:
VII - Materiale, procese si produse inovative

Durata proiectului:
14.09.2007 - 13.09.2010

Director de proiect:
Dr. Ioan Ursu, Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara IFIN-HH Bucuresti

Parteneri:
1. Centrul international de Biodinamica
2. Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti

Responsabil de proiect (din partea UMF Carol Davila);
Conf. Dr. Irina Baran


Etapele proiectului:
 1. Producerea si caracterizarea radioizotopilor pentru PET (2008-06-27)
 2. Algoritmi de reconstrucţie de imagini în tomografia cu pozitroni (2009-01-01)
 3. Radiomarcarea biomoleculelor  (2009-06-1)
 4. Radiomarcarea biomoleculelor  (2009-12-15)
 5. Caracterizarea biologica a compusilor PET si interactia cu celule normale si tumorale (2009-12-31)
 6. Efecte ale radiatiilor ionizante asupra proliferarii celulare (2009-09-13)

Rezumat (general):

  Proiectul propune dezvoltarea de cercetari interdisciplinare privind aspecte de baza ale aplicatiilor medicale ale radioizotopilor emitatori de pozitroni, intr-un parteneriat firesc si necesar (fizicieni, chimisti, biologi si medici), cu scopul de a facilita implementarea PET si de a pregati abordarea terapiei cu hadroni in tratarea afectiunilor neoplazice in tara noastra. Se vor trata subiecte referitoare la producerea radionuclizilor emitatori de pozitroni (11C, 13N, 15O, 18F, etc.), modalitatile de incorporare in produse radiofarmeceutice folosite in imagistica de tip tomografic bazata pe anihilarea pozitronilor in organism, precum si aspecte legate de reconstructia imaginii in acest tip de investigatie. Se are in vedere de asemenea, studiul metodelor de marcare a unor molecule cu activitate biologica cu emitatori pozitronici care va conduce la selectarea unor compusi stabili in vivo, cu puritate chimica, radiochimica si radionuclidica inalta, capabili sa ofere informatii functionale (procese metabolice, fluxul sanguin). Pentru structuri detectoare de tip inel sau inele multiple se vor prezenta algoritmii de reconstructie de imagini in doua si trei dimensiuni. Algoritmii in studiu (Filtered Back Projection si Statistic), vor fi implementati in cazul structurilor detectoare simulandu-se achiziţia sinogramelor şi apoi, pe baza lor, reconstrucţia imaginilor.
  Se va intreprinde un studiu experimental urmarind caracterizarea interactiei compusilor PET cu celule tumorale si normale, prin prisma unor marimi cantitative, reprezentative pentru starea sistemului de interes si raspunsul la factori de mediu (proprietati electrice membranare si ale mediului intracelular, variatia unor ioni importanti in homeostazia celulara: Ca2+, Na+ si pH) obtinute cu ajutorul tehnicilor specifice de electrofiziologie si optice (microscopie TIRF). Vor fi caracterizate unele efecte ale protonilor accelerati si radiatiei gamma asupra proliferarii celulare, cu privire la capacitatea celulara de reparare a rupturilor produse in molecula de ADN, la densitatea relativa a ionizarilor produse in ADN de cele doua tipuri de radiatie, la cinetica mortii celulare induse prin iradiere, precum si la modificari moleculare determinate prin emisia radiativa in procesul de luminiscenta intarziata.


Publicatii partener 2 - UMF Carol Davila Bucuresti
  • Irina Baran, Constanta Ganea, Ioan Ursu, Francesco Musumeci, Agata Scordino, Salvatore Tudisco, Simona Privitera, Luca Lanzano, Eva Katona, Virgil Baran, G.A. Pablo Cirrone, Giacomo Cuttone, L. Raffaele, Lucia M. Valastro: „Effects of nocodazole and ionizing radiation on cell proliferation and delayed luminescence”. ROMANIAN JOURNAL OF PHYSICS  54(5-6) 557-567, 2009 (ISI, factor de impact 0,33) (abstract)

  • Vincenza Barresi, Irina Baran, Constanta Ganea, Eva Katona, Nicolò Musso, Carmela Capizzi, Maria-Magdalena Mocanu, Ioan Ursu, Virgil Baran, Giacomo Cuttone, G.A.P. Cirrone, Salvatore Tudisco, Daniele F. Condorelli: ”High resolution genome-wide analysis of genetic markers and retrospective biological dosimetry of absorbed radiation”. ACTIVITY REPORT ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE LABORATORI NAZIONALI DEL SUD, pp. 236-240, Edit. Arti Grafiche Le Ciminiere Catania, Italia; ISSN: 1827-1561, nov. 2009. (abstract)

  • Irina Baran, Ioan Ursu, Constanta Ganea, "DIFFERENTIAL EFFECTS OF PROTON- AND γ-RADIATION ON CELL SURVIVAL AND PROLIFERATION", Workshop Radioisotopes and Biomolecules – A partnership for Early Diagnosis and Targeted Radiotherapy of Cancer, 26-28 November 2008, Bucharest, Romania (abstract)Rapoarte de activitate stiintifica - partener 2 - UMF Bucuresti
 • Activitatea I.4
  Studii preliminare si verificari pentru standardizarea set-up-ului experimental; stabilirea protocolului experimental: conditii de cultura celulara, doze, concentratii, timpi, procedura de prelucrare a probelor biologice, setarea si calibrarea aparatelor de masura. (UMF-CD) (.pdf)

 • Faza V (31.12.2009)
  Caracterizarea biologica a compusilor PET si interactia  cu celule normale si tumorale (.pdf)
Contact
Conf. Dr. Irina Baran
Catedra de Biofizica Medicala
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila"
Bd. Eroii Sanitari nr. 8,
050474 Bucuresti
Tel/Fax: 0040-21-3125955