Anunturi


 Catedra de Biofizica  - FMAM

Calendar sesiune iarna, anul univ. 2015-2016:

Locul de desfasurare al examenului scris: Catedra de Biofizica (Bd. Eroii Sanitari nr.8), salile de LP.; detalii despre organizare, mai jos.

Tipul examenului: Examenul scris este de tip grila; nota finala se calculeaza conform metodologiei afisate la avizierul catedrei, disponibila si aici. Bibliografia de examen si exemple de teste grila sunt afisate in sectiunea "Cursuri" a acestui site, sau se pot consulta la bibliotecile pentru anul I, inclusiv la Biblioteca Disciplinei.

Corectarea si calculul notei se fac public, pe loc, imediat dupa terminarea examenului; la corectare asista comisia de examen, candidatul si ceilalti studenti participanti la examen. Comisia este formata din cel putin doua cadre didactice si un secretar (cf. Regulamentului UMF-CD, art. 36). Modul detaliat de desfasurare al examenului este descris aici.

Eventualele contestatii se vor analiza in comisie in urmatoarea zi lucratoare, la secretariatul Catedrei de Biofizica Medicala.
Pentru exemple de intrebari, teste grila, consultati sectiunea "Cursuri" a acestui site.

RESTANTE toamna 2014 - BIOFIZICA - BFKT, AM, Moase

Examenul de restanta se desfasoara in aceleasi conditii si dupa acelasi regulament ca si cel din sesiune. Un student poate participa doar la o singura examinare, in oricare din datele afisate pentru disciplina respectiva.

Studentii care nu au examenul practic sustinut nu pot sustine examen de restanta. Datele examenelor practice se stabilesc de catre fiecare asistent de grupa (contactati asistentul de grupa pentru detalii).


MARIRI DE NOTA - toamna 2014

Atentie, pentru mariri de nota trebuie depusa cerere la secretariatul de an. Examenul de marire se desfasoara in aceleasi conditii ca cel din sesiune; nota cea mai mare ramane definitiva.


Refaceri Biofizica - toamna 2014

In cazul studentilor care nu au efectuat toate lucrarile practice si / sau nu au dat examenul practic la Biofizica, acestia se pot prezenta pentru rezolvarea situatiei in urmatoarele zile:

Datele examenelor practice se stabilesc de catre fiecare asistent de grupa (contactati asistentul de grupa pentru detalii, prin secretariatul catedrei sau prin email).


Ultima actualizare: 1.07.2014